Luchtdichtheid

LUCHTDICHTHEID


Studiebureau Esk is erkend door het BCCA als onderneming voor het uitvoeren van luchtdichtheidstesten volgens STS-P 71-3.

BLOWERDOORTEST


De luchtdichtheid van een woning kan gemeten worden aan de hand van een blowerdoortest. Deze test bestaat uit een ventilator die in een deuropening van de woning wordt geplaatst en door het inblazen of onttrekken van lucht de woning in over- of onderdruk brengt. De door deze luchtdichtheidstest gerealiseerde drukverschillen worden gemeten aan de hand van een manometer. Hieruit kan afgeleid worden hoeveel lucht verloren gaat via kieren en spleten in de gebouwschil.

Door het uitvoeren van een luchtdichtheidstest kan de standaardwaarde die gebruikt wordt in de EPB-berekening verlaagd worden met mogelijk een grote verbetering van het resultaat tot gevolg.

Om tijdens de ruwbouwfase vroegtijdig lekken op te sporen kan bijkomend een tussentijdse test uitgevoerd worden.

 

Studiebureau Esk is erkend door het BCCA. Enkel de meetresultaten van een erkende onderneming mogen gebruikt worden om de EPB-resultaten te verbeteren. Voor elke test die gebruikt zal worden voor de EPB-verslaggeving moet bij het BCCA een conformiteits verklaring aangevraagd worden.


Open erkenning

LUCHTDICHTHEID


Door tijdens de bouw voldoende aandacht te besteden aan een correcte detaillering en uitvoering kan een verbeterde luchtdichtheid bekomen worden. Door luchtdicht te bouwen gaat in het stookseizoen minder warmte verloren via luchtlekken. Ook voor gebouwen met actieve koeling zorgt een betere luchtdichtheid voor minder verlies van gekoelde lucht.

Een betere luchtdichtheid zorgt voor een lager energieverbruik en dus een lager E-peil en een lagere netto-energiebehoefte voor verwarming.

Samen met een goede isolatie is de luchtdichtheid één van de belangrijkste aandachtspunten van een energiezuinig gebouw. 

CONTACTEER ONS

  Waversesteenweg 30

  1560 Hoeilaart

  Tel: 0468 16 39 68

PROFIEL

Studiebureau Esk levert kwaliteitsvolle energiecoördinatie onder de vorm van EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, energie-advies en luchtdichtheidstesten.

© Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden.