EPB & Ventilatie

EPB

&

VENTILATIE

 

Met meer dan 9 jaar ervaring op vlak van energiecoördinatie en meer dan 250 begeleide projecten staat Studiebureau Esk u bij in het ontwerpen van uw energiezuinig en gezond gebouw.

ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT

 

Om te verzekeren dat  de bouwprojecten van vandaag klaar zijn voor de toekomst werd de EPB-regelgeving ingevoerd. Deze voorziet in eisen op vlak van energieprestatie en binnenklimaat.

Aspecten zoals isolatie, ventilatie, verwarming, maar ook meer algemeen, de vormgeving van het gebouw spelen hierbij een grote rol.

De EPB-verslaggever staat in voor de algemene berekening en rapportage van de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw. De ventilatieverslaggever staat enkel in voor de ventilatie-installatie. Zowel de EPB-verslaggeving als de ventilatieverslaggeving worden bij Studiebureau Esk steeds door dezelfde persoon uitgevoerd. 

EPB-VERSLAGGEVING

 

De bouwheer is de "aangifteplichtige". Dit betekent dat hij verantwoordelijk is voor het naleven van de EPB-eisen en dat hij erop moet toezien dat de procedure stipt wordt gevolgd.

 

Om na te gaan of voldaan is aan alle EPB-eisen moet de aangifteplichtige een "EPB-verslaggever" aanstellen.

Het is belangrijk dat deze reeds wordt aangesteld in de ontwerpfase. Op deze manier kan tijdig ingegrepen worden indien het ontwerp niet voldoet aan de EPB-eisen. De EPB-verslaggever geeft niet enkel advies, maar zorgt ook voor het indienen van de startverklaring en de EPB-aangifte. 

Prijs vanaf

€ 500 excl. BTW

€ 605,00 incl BTW

HUREN MEETTOESTEL VENTILATIE

 

Indien u zelf uw installatie wil inregelen, dan heeft u een meettoestel nodig. Niet alle toestellen die op de markt beschikbaar zijn mogen gebruikt worden voor een correcte meting binnen de ventilatie-verslaggeving. Met de Testo 417 met gelijkrichter en trechterset is een correcte meting gegarandeerd. U krijgt bij afhaal de nodige instructies over het gebruik. U beschikt max. drie dagen over het toestel (dag van afhaal + één dag + dag van inlevering). Indien u vragen heeft tijdens de inregeling kan u ons contacteren voor advies.

Prijs

€ 81,82 excl. BTW

€ 99,00 incl BTW

VENTILATIE-VERSLAGGEVING

 

Om te verzekeren dat de ventilatie-installatie aan alle wettelijke eisen voldoet wordt een ventilatieverslaggever aangesteld voor elke nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie van een woning. Een erkend ventilatieverslaggever stelt het ventilatie-voorontwerp op en komt na de werken ter plaatse de prestaties van het systeem opmeten.

Ook hier is het belangrijk dat de verslaggever wordt aangesteld in de ontwerpfase. Het ventilatievoorontwerp legt vast waar de installatie geplaatst moet worden en aan welke eisen deze moet voldoen.

Prijs vanaf

€ 350 excl. BTW

€ 423,50 incl BTW

CONTACTEER ONS

  Waversesteenweg 30

  1560 Hoeilaart

  Tel: 0468 16 39 68

PROFIEL

Studiebureau Esk levert kwaliteitsvolle energiecoördinatie onder de vorm van EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, energie-advies en luchtdichtheidstesten.

© Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden.